02
ก.ค.

การคำนวนราคาเฟอร์นิเจอร์ Built-in

การคำนวนราคางานเฟอร์นิเจอร์ Built-in โดย A015 Studio งานบิ้วอิน ออกแบบทุกความต้องการอย่างลงตัว มาดูกันเลยครับว่างานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินมีคำนวนอย่างไรบ้าง อะไรบ้าง

เนื่องจากเราคาเฟอร์นิเจอร์นั้น หากเป็นตู้เราจะคิดราคาจาก “ความยาวของชิ้นงาน” ใช้หน่วยเมตร มาเป็นตัวกำหนดราคาเช่นเดียวกับงาน คิ้ว/บัว/ซุ้มและซับวงกบต่างๆ แต่หากเป็นงานผนังตกแต่ง ตัวอย่าง เช่น วอลเปเปอร์ ฯลฯ จะใช้หน่วยการคิดคำนวนราคาเป็นหน่วย “ตารางเมตร”

นอกจากขนาดของชิ้นงานแล้ว วัสดุก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถกำหนดราคาของเฟอร์นิเจอร์คุณได้ วัสดุที่ใช้เช่น ไม้อัด ไม้แท้ ลามิเนต เป็นต้น วัสดุแต่ละชิ้นนั้นเราคัดสรรค์งานคุณภาพมาให้ลูกค้าเลือกเท่านั้น

ตู้บิ้วอินและตู้บิ้วลอย คือตู้ที่ออกแบบมาจากความต้องการของลูกค้า และสร้างมาให้พอดีกับกับพื้นที่ของบ้านอย่างลงตัว ราคาตู้บิ้ว/ตู้ลอย สูงไม่เกิน 1 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
Standard 18,000-20,000 บาท/เมตร
Premium 25,000-30,000 บาท/เมตร
เพิ่ม Top หิน 5,000-18,000 บาท/เมตร
เพิ่ม กรุกระจกสีพิเศษ 2,500-4,000 บาท/เมตร
เพิ่ม บานไฮกร๊อส 2,500-3,500 บาท/เมตร
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวม ค่าดำเนินการ 20% ค่างานส่วนต่างวังหวัดเพิ่ม 5%-10% และภาษามูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ตู้บิ้วอินและตู้บิ้วลอย คือตู้ที่ออกแบบมาจากความต้องการของลูกค้า และสร้างมาให้พอดีกับกับพื้นที่ของบ้านอย่างลงตัว ราคาตู้บิ้ว/ตู้ลอย สูงไม่เกิน 2.6 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ราคาตู้บิ้ว/ตู้ลอย สูงไม่เกิน 2.6 เมตร
Standard 28,000-32,000 บาท/เมตร
Premium 35,000-50,000 บาท/เมตร
เพิ่มความสูงของตู้ 4,000-5,000 บาท/เมตร
เพิ่ม กรุกระจกสีพิเศษ 5,000-8,000 บาท/เมตร
เพิ่ม ทำสีบานไฮกร๊อส 4,000-6,000 บาท/เมตร
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวม ค่าดำเนินการ 20% ค่างานส่วนต่างวังหวัดเพิ่ม 5%-10% และภาษามูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%