บริการ

วัดพื้นที่ประเมินราคา

ลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการเบื้องต้น ส่งรายละเอียดโครงการ ความต้องการและงบประมาณได้ที่ในช่องทาง Contact โดยฝากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และระบุรายละเอียดข้อความ หากลูกค้ามีความต้องนัดเจอสามารถระบุเวลานัดหมาย และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป Confirm เวลานัดให้ท่านทราบหลังจากได้รับข้อความครับ เมื่อพูดคุยรายละเอียดครบถ้วนที่โครงการแล้ว เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาคร่าวๆเพร้อมกับเสนอค่าบริการออกแบบ ให้ทางลูกค้าพิจารณาครับ

DESIGN ออกแบบ

เซ็นสัญญาทำแบบและชำระค่าบริการออกแบบ เพื่อดำเนินการทำแบบโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนด Layout  Plan และ Concept
  • นำเสนอภาพ Perspective 3D  เป็นภาพเสมือนจริงก่อนสร้างจริง แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
  • เขียนแบบ Drawing สำหรับใช้ก่อสร้าง
  • ทำ BOQ รายละเอียดเนื้องานและราคาก่อสร้าง
  • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ

อัตราค่าบริการงานออกแบบ

ค่าบริการคิดตารางเมตรละ 500 บาท
ยกตัวอย่าง ลูกค้ามีพื้นที่ 100 ตรม.
นำขนาดพื้นที่ x ราคาค่าออกแบบ = จะได้ราคาค่าแบบ
ตัวอย่าง 100 x 500 = 50,000 บาท

ก่อสร้างจริงตามแบบ

ทำสัญญาเพื่อเริ่มก่อสร้างโดยมีรายละเอียดการชำระเงินดังนี้
– งวดที่ 1 40% ในวันเซ็นสัญญา
– งวดที่ 2 30% หลังจากนำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาประกอบและติดตั้ง
– งวดที่ 3 20% หลังจากประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมด
– งวดที่ 4 10% ทำความสะอาดและส่งมอบงาน
รับประกันอุปกรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดเป็นเวลา 1 ปี พร้อมบริการแก้ไขหากมีอุปกรณ์ใดๆเสียหายชำรุดโดยเกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย