แบบสอบถาม

แบบสอบถาม ก่อนเริ่มดำเนินการ

 

1. ขนาดสถานที่ตั้งและรูปร่างของโครงการหรืออาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือปรับปรุง

2. งบประมาณที่ตั้งไว้

3. รูปแบบหรือสไตลทที่ชอบเป็นพิเศษ ทั้งการตกแต่งภายในและรูปทรงภายนอก

4. ความต้องการด้านพื้นที่ใช้สอย หรือประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการจากพื้นที่นั้น

5. จำนวนผู้ใช้สอยในอาคารนั้น ความต้องการของผู้ใช้สอย ลำดับการปฏิบัติงานที่มีผลต่อขนาดความต้องการของห้องทำงานนั้น

6. ข้อจำกัดในการออกแบบต่างๆ ในการออกแบบ(ถ้ามี)

7. รายละเอียดวัสดุ หรือโทนสีใด ที่ชอบเป็นพิเศษ และต้องการใหม้มีในงานออกแบบ

8. ของประดับใดที่ชี่นชอบเป็นพิเศษ และ ต้องการใหม้มีในงานออกแบบ