เกี่ยวกับเรา

A015 STUDIO

บริษัท a015studio ให้บริการงานออกแบบ เขียนแบบ ให้คำปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในโครงการหลากหลายประเภท เช่น บ้านพักอาศัย ห้องชุดพักอาศัย สำนักงาน โชว์รูม ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิติ้มอลล์ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล คลีนิก โรงภาพยนต์ ห้องสมุด โรงแรม รีสอร์ท บ้านตัวอย่าง ห้องตัวอย่าง สำนักงานขาย หอพัก (งานสถาปัตยกรรมทุกชนิด)

งานออกแบบตกแต่งภายในของ บริษัท a015studio นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามที่มองเห็นได้ด้วยตาแล้ว ยังคำนึงความปลอดภัย การใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การให้บริการงานออกแบบตกแต่งภายในของ บริษัท a015studio อาจเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอคอนเซปท์หรือแนวทางในการออกแบบ จัดทำแบบแสดงการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง นำเสนอรูปของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ จัดวางผังห้อง วางผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ผังงานตกแต่งฝ้าเพดาน วางผังงานไฟฟ้า-แสงสว่าง วางผังห้องน้ำ นำเสนอแบบรูปด้านของงานตกแต่งผนัง จัดทำภาพเสมือนจริงหรือทัศนียภาพ งานเขียนแบบสำหรับการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน แบบงานต่อเติมอาคาร แบบรายละเอียดการสร้างเฟอร์นิเจอร์ รายการกำหนดสเปกการใช้วัสดุ การจัดทำเอกสารประมาณราคา จัดทำเอกสารสำหรับให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และงบประมาณของลูกค้า