14
ก.ค.

A015 Studio ขั้นตอนการให้บริการ (เบื้องต้น)

1. รับข้อมูลลูกค้า

ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า พร้อมกับความต้องการในการออกแบบและสร้างบ้าน โดยทางทีมงานจะให้คำแนะนำในการออกแบบบ้านไปพร้อมๆกัน เพื่อให้บ้านของคุณมีเอกลักษณ์ โดนเด่นไม่ซ้ำใคร รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า ลูกค้าสามารถโทรศัพท์เข้าบริษัทโดยตรง เบอร์ 088 307 0078 , 080 499 7777 หรือ อีเมล์ A015STUDIO@GMAIL.COM หรือ กรอกแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับวัดขนาดพื้นที่ รับ CONCEPT จากลูกค้า เพื่อให้ทราบการใช้พื้นที่และความต้องการจากลูกค้าโดยตรง

2 .ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน 

การตรวจสอบพื้นที่หน้างานก็เพื่อเช็คสภาพแวดล้อมก่อนการออกแบบเพื่อวัดสัดส่วนพื้นที่หน้างาน เพื่อเตรียมการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามแบบแปลนมากที่สุดและให้เกิดความผิดพลาดหรือคลายเคลื่อนให้น้อยที่สุด

3. เสนอแปลน แนวทางการออกแบบคร่าวๆ พร้อมกับเสนอราคาค่าออกแบบ

อัตราค่าบริการงานออกแบบ

ค่าบริการคิดตารางเมตรละ 500 บาท ยกตัวอย่าง ลูกค้ามีพื้นที่ 100 ตรม. นำขนาดของพื้นที่ x ราคาออกแบบ = ราคาค่าแบบ คิดเป็น 100 x 500 = 50,000 บาท

*หากมีการปรับเปลี่ยนแบบแก้ไขตามความเหมาะสม

*กรณีที่ลูกค้าพอใจกับแบบแล้วให้ข้ามลำดับถัดไป

4. เสนองานออกแบบเป็นรูปแบบจำลอง 3 มิติ

การออกแบบด้วยภาพ 3 มิติจะแสดงให้เห็นถึงงานเสมือนจริงหลังจากการดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพที่ใกล้เคียงกับความต้องการให้มากที่สุด

การเก็บอัตราค่าบริการงานออกแบบ

งวดที่ 1 ก่อเริ่มดำเนินการ 40%

งวดที่ 2 หลังจากส่งงานออกแบบ 3D รอบแรก 30%

งวดที่ 3 หลังจากส่งงานออกแบบ 3D รอบแรก 20%

งวดที่ 4 หลังจากส่งแบบก่อสร้างทั้งหมด 10%

5. ทำแบบก่อสร้าง

การทำแบบก่อสร้างเพื่อเสนอลูกค้านั้น มี ขั้นตอนการทำแบบก่อสร้างด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1 เขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

2 วิศวกรคำนวนโครงสร้าง

3 เขียนแบบก่อสร้างในส่วนวิศวกร

4 แบบแล้วเสร็จ สถาปนิกเซ็นรับรอง

*หากมีการปรับเปลี่ยนแบบแก้ไขตามความเหมาะสม

*กรณีที่ลูกค้าพอใจกับแบบแล้วให้ข้ามลำดับถัดไป

6. ส่งมอบงาน เพื่อยืนยันขออนุญาตก่อสร้าง

หลังจากส่งมอบงานออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการไปขออนุญาติเทศบาลในการก่อสร้าง ( ในกรณีงานออกแบบภายนอก และกรณีคอนโดมิเนียมก็ต้องยื่นขออนุญาตเข้าทำงานตกแต่งภายใน )

*ลำดับนี้ลูกค้าไม่ควรจะแก้ส่วนไหนแล้ว เพราะขั้นตอนการทำงานค่อนข้างยุ่งยาก